Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Kommune og Forsyning i tænkeboks om spildevand

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S besluttede på ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 9. juni, at aflyse EU-udbuddet på de afskærende kloakledninger, som skulle have transporteret spildevand fra hele det nordlige Odsherred til et nyt renseanlæg.

EU-udbuddet for opførelsen af selve Tengslemark renseanlæg, blev aflyst d. 4. maj, på baggrund af økonomien i de indkomne tilbud.

– Forsyningen står i en helt ny økonomisk situation. Der er ikke længere sammenhæng mellem projektporteføljen og investeringsbudgettet. I bestyrelsen glæder vi os over, at Odsherred Kommune, som er miljømyndighed, har sat deres dygtigste fagfolk på sagen. Det bliver nemlig ikke økonomisk muligt for forsyningen, at udføre alle de kloakprojekter, som er beskrevet i Spildevandsplan 2014-2018. Nu handler det om, at få prioriteret indsatsen, og pengene, til de projekter, der giver størst miljømæssig værdi. Oplyser bestyrelsesformand for Odsherred Forsyning, Vagn Ytte Larsen. Han understreger samtidig, at det igangværende projekt med sommerhuskloakering af ca. 400 ejendomme om året, fortsætter ufortrødent.

Forsyningen blev, den 1. januar 2017, underlagt en ny økonomisk regulering fra staten, som har medført radikale ændringer i selskabets investeringsramme. Det påvirker særligt spildevandsområdet, hvor der ellers var planlagt investeringer for op imod en halv milliard kroner over de næste par år.

Ifølge forsyningens direktør, Ghita Hansen, er det tid til at se på muligheder fremfor begrænsninger.

– Vi lever i en tid, hvor teknologien hele tiden tager nye kvantespring. Det gælder også på spildevandsområdet. Det er snart 10 år siden, at man lavede planerne om at centralisere spildevandsrensningen i det nordlige Odsherred, og bygge ét nyt stort anlæg. En løsning der, med den nye regulering, vil sætte forsyningens økonomi under urimeligt hårdt pres de næste 40 år. Heldigvis har vi en god dialog og et tæt samarbejde med kommunen, så nu skal vi, i fællesskab, have belyst alternative muligheder for spildevandsrensning i det nordlige Odsherred, slutter direktøren.

Lodsejere der har afgivet jord i forbindelse med projektet, vil modtage nærmere information fra forsyningen.

Scroll to Top