Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Landskab med mange muligheder

Livsgnisten Odsherred og Odsherred Forsyning har indgået en aftale, der giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for sanseoplevelser i naturen. 

Naturens pusterum for demensramte
Foreningen Livsgnisten Odsherred arbejder til fordel for demensramte og deres pårørende i Odsherred kommune. Siden sommeren 2020 har foreningen haft glæde af arealerne omkring et af Forsyningens regnvandsbassiner. Her har Livsgnisten Odsherred skabt et pusterum i naturen for demensramte og deres pårørende.

I januar mødtes parterne netop ved bassinet, der ligger ved Baeshøjgård i Vig, og skrev under på en aftale, der giver foreningen brugsret til arealer omkring regnvandsbassinet.

− Pludselig gik det hele meget hurtigt, fortæller bestyrelsesformand, Peter Løn Sørensen, om projektet. Han forklarer, hvordan foreningen midt i en tid med corona-restriktioner ikke længere kunne afholde møder i deres demenscafé. Det blev startskuddet til at lave et nyt projekt, blandt andet med en sansesti, der kan aflaste mennesker med demenssygdom og deres pårørende. 

Samarbejdet med Forsyningen 
− Jeg mødtes med Odsherred Forsynings direktør, Fanny Villadsen, ude ved bassinet, og hun sagde straks ja til samarbejdet, husker han. − Det var dejligt, at Fanny og Forsyningen var med på idéen.

Foreningen begyndte arbejdet med at anlægge et rekreativt område med sti rundt om søen begyndte. I tilblivelsesprocessen er det Peter Løn Sørensen og Anders Ørberg Hauser, tilsynsførende hos Odsherred Forsyning, der har koordineret samarbejdet om at klargøre området.

− Det er herligt at se, hvordan projektet Naturens Pusterum har udviklet sig undervejs, udtaler Anders Ørberg Hauser. Han fortæller også, at arealet er på cirka 10.830 m2.

På stierne er der i dag opsat forskellige installationer, der taler til sanserne. Der er blandt andet instrumenter, træstammer og bænke. Der er også en bro og platforme ud over søen. Stier fører den besøgende rundt til gode siddepladser, hvor man kan nyde den gode udsigt og få ro til krop og sjæl. 

Biodiversitet og dyrehensyn
Glæden over projektet går igen hos Forsyningens chef for Spildevand, Jan Viebjerg Larsen, der påpeger flere fordele ved Naturens pusterum.
− Vi er glade for, at både foreningen og lokalbefolkningen får mulighed for at nyde godt af området. Herudover vil vi rigtig gerne være med til at sikre biodiversitet i området.

Aftalen med Livsgnisten omfatter da også etableringen af en blomstereng i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. I det hele taget bliver der taget hensyn til dyrelivet undervejs i etableringen af området.

− Rundt om søen er der ryddet ud i beplantningen for at skabe et flot kig ud over området, men vi har bibeholdt noget af vegetationen for at beskytte fuglenes ynglemuligheder, forklarer Peter Løn Sørensen.

Naturens Pusterum er et projekt med flere etaper. I næste etape opfører man en løvhytte, og foreningen arbejder også på at udvide vandremulighederne.

Læs infofolder om Naturens pusterum

Scroll to Top