Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Prisen på fjernvarme falder 25% i år

Fjernvarmen er billigere end nogensinde, når der i de kolde måneder bliver skruet op for termostaterne hos kunderne i Vig, Højby, Grevinge og Herrestrup. 

Flere kunder og investeringer i miljøvenlige varmepumper er årsager til, at Odsherred Forsyning kan sænke prisen på fjernvarme med 25%. 

Flere nye kunder
”Fjernvarmeområdet er i rivende udvikling,” fortæller Claus Thorsen, konstitueret direktør hos Odsherred Forsyning. ”Det går rigtig godt, og vi byder nye kunder velkommen hele tiden. Faktisk får vi 10 nye kunder om måneden.” 

Den udvikling var allerede godt i gang sidste år. Jo flere kunder, der kommer på det eksisterende fjernvarmenet, jo billigere bliver fjernvarmen. Derfor besluttede Odsherred Forsynings bestyrelse tilbage i september at sænke prisen på fjernvarme med 25% med effekt fra 1. januar 2021. For kunderne i Vig, Højby, Grevinge og Herrestrup betyder det en besparelse på 0,20 kr. pr. kWh, idet prisen falder fra 0,80 til 0,60 kr. pr. kWh. 

Grøn omstilling 
”Vi har arbejdet målrettet på at udvide både kundekreds og fjernvarmenet,” fortsætter Claus Thorsen. “Vi har også arbejdet på at reducere produktionsomkostningerne.” Han forklarer, at et af tiltagene var omlægningen fra naturgas til luft til vand-varmepumper på varmeværkerne i Højby og Vig. Ud over de lavere produktionsomkostninger, er det en investering, som også betyder, at Forsyningen reducerer sin co2-udledning med 6.000 tons om året. 

Og det passer Claus Thorsen godt: ”En af vores strategier er jo netop, at Forsyningen skal være med til at sikre grøn omstilling. Hver gang vi skifter et oliefyr ud med fjernvarme hos en kunde, sparer det miljøet for 5 tons co2 årligt.” 

Forsyningen udskiftede mere end hundrede oliefyr sidste år og forventer, at antallet vil være det samme i 2021, hvis ikke flere. 

Scroll to Top
Cookie-samtykke med Real Cookie Banner