Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Lokal flis fortrænger naturgassen

To flisværker med i alt fire kedler er idriftsat i Vig og Højby. De har siden november kørt gassen i varmeproduktionen ud på et sidespor. 


I Vig og Højby er nye flislagre og kedelbygninger skudt op og vidner om, at det er flis, der er med til at sikre varmen hos beboere i byerne. Odsherred Forsyning har hasteopført to mindre flisværker for at fortrænge den sidste smule gas, som ellers kunne være nødvendig på årets koldeste dage.

Akut indkøbt
De fire fliskedler til varmeværkerne i Højby og Vig blev akut indkøbt i sommer. Årsagen til det var, at Odsherred Forsyning ville omstille sin varmeproduktion, så naturgas ikke længere skulle indgå i varmeproduktionen. Før købet af fliskedlerne blev 10 % af varmen produceret via naturgas, og den afhængighed ville forsyningen gerne undgå.

Kedlerne har kørt siden november og er et vigtigt led i bestræbelserne på at sikre forbrugerne en både rimelig og stabil varmepris, men er også etableret for at minimere driften på de naturgasbaserede varmeproduktionsenheder, som også er til gavn for miljøet.

Lokal flis
− Ydermere er flisen lokal, fortæller Jesper Jacobsen, driftschef for vand og varme. Han fortæller, at der er flere fordele ved at få flis produceret lokalt.

− En ting er, at transporten af flisen er kort, og der derfor afsættes et mindre CO2-aftryk til gavn for alle. En anden ting er, at prisen på flisen også er særdeles konkurrencedygtig, siger Jesper Jacobsen.

Prisen på flis er steget i takt med andre energikilder, og det er da også medvirkende til, at flisen i kedlerne er lokal. Ikke lang tid efter købet af fliskedlerne meddelte forsyningens flisleverandør, at flisen ville stige og blive mere end dobbelt så dyrt. Herudover var der også usikkerhed om, hvorvidt leverandøren overhovedet ville kunne levere flis. Forsyningen valgte derfor at investere i både lastbil og andet udstyr til at kunne håndtere sin egen flisproduktion.

Fakta om kedlerne
De nye fliskedelanlæg er på 1 MW og består af 2 kedler på hver 500 KW både i Vig og Højby. Den samlede effekt er altså på 2 MW.
Odsherred Forsyning har nu flisanlæg både i Højby, Vig, Grevinge og Egebjerg.

Scroll to Top