Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Ny placering af varmeværk til Vallekilde-Hørve

Odsherred Forsyning ændrer placeringen af det varmeværk, der skal forsyne beboere i Vallekilde og Hørve med fjernvarme. Ny placering bliver i området bag Danish Agro-shoppen i Hørve.


Varmeværket, der skal forsyne Vallekilde og Hørve med fjernvarme, var i første omgang planlagt til at skulle ligge i Vallekilde på en grund nær det tidligere fjerkræslagteri på Vallekildevej. Odsherred Forsyning arbejder nu på en ny placering bag Danish Agro-shoppen. Området er udlagt til industri, og den aktuelle matrikel ligger mellem Hovvejen og Dragsmøllevej.

Ny strømføring
Det er strømforsyningen fra Cerius, der er medvirkende årsag til de ændrede planer. Placeringen af strømkablet til varmeværket er ændret, så strømmen nu kommer fra Fårevejle, hvor det tidligere var planlagt, at strømmen skulle komme fra Svinninge. Ændringen betyder, at der ikke er stor økonomisk forskel på, om man vælger, at varmeværket placeres på det udlagte industriområde nær Agro-shoppen eller den tidligere placering ved Vallekilde.

Mathias Hansen, formand for bestyrelsen i Odsherred Forsyning, udtaler:
− Bestyrelsen har vurderet, at fordelene ved varmeværkets nye placering ved Danish Agro-shoppen er større set i forhold til den økonomiske forskel, der ellers var i forhold til den oprindelige placering af værket i Vallekilde.

Flere dialogmøder
Beboere i området har udtrykt bekymring ved den tidligere placering af varmeværket ved Vallekildevej, og Odsherred Forsyning har løbende været i dialog med de lokale beboere. Der har været gentagne dialogmøder mellem lokalbefolkningen og forsyningen, som har lyttet til de bekymringer og forslag, der er kommet frem i den dialog.

Claus Thorsen, konstitueret direktør i forsyningen, er tilfreds med, at der nu har vist sig en mulighed for at præsentere en alternativ placering i et område, der er udlagt til industri.

− I Vallekilde-Hørve er der stor opbakning til fjernvarme, og den opbakning, vil vi gerne imødekomme, siger Claus Thorsen. − Vi kan dog ikke bygge et varmeværk, som ikke er synligt. Værket er en nødvendighed for, at der kan komme fjernvarme frem til dem, der ønsker varme.

Ændringerne i planerne for varmeværket kan komme til at spille en rolle i forhold til tidsplanen. Forsyningen kender endnu ikke den endelige plan for udrulning af fjernvarme, men der er en risiko for, at nogle beboere får tilbudt fjernvarme senere.

Om varmeværket
Fjernvarmen til Vallekilde og Hørve kommer fra et varmeværk, som vi forventer bliver opført på en grund, der ligger mellem Hovvejen og Dragsmøllevej i Hørve.
Varmeværket kommer til at bestå af en større luft til vand-varmepumpe, som dækker det grundlæggende varmebehov. Der bliver en bygning på grunden, som huser varmepumpen. Herudover er der en elkedel og energioptagere, der udnytter energi i luften.
Der bliver også opført to akkumuleringstanke, som gør det muligt at lagre varmen fra de forskellige produktionsanlæg. Tankene er 18 meter høje. Tankene sikrer, at værket kan producere varme på tidspunkter, hvor elprisen er gunstig.

Scroll to Top