Akut lukning af vand på Getsøvej, Nyledsbakken og Gartnervænget i Nykøbing

Vi har et vandbrud på Getsøvej i Nykøbing, der kræver, at vi lukker akut for vandet på Getsøvej, Nyledsbakken og Gartnervænget i Nykøbing, mens vi reparerer bruddet.  Vi forventer, at vandet er lukket fra kl. 09:00-11:00. NB! Når der har været lukket for dit vand, kan der ske det, at ...

Separatkloakering på Højby Hovedgade

Som led i kommunens nye spildevandsplan skal en række ejendomme i Højby separatkloakeres i foråret. Arbejdet sker for at mindske oversvømmelser i byen, og fordi kloakken flere steder er i ringe stand.

I august sidste år stod Rådhuset, Brugsen og en stribe private ejendomme under vand i Højby. Kloakledningerne er flere steder over 65 år gamle, og ikke dimensioneret til at modtage de regnmængder som følger med nutidens klima. Derfor skal regnvandet separeres væk fra den gamle fællesledning, og der skal lægges en helt ny spildevandsledning på Højby Hovedgade. Et projekt til 3,0 mio. kr.

Arbejdet med at separere de 33 ejendomme begynder til februar, og udføres af entreprenør Thomas Jørgensen ApS.  Projektet vil betyde at kloakkerne i Byvænget og på Nyvej aflastes væsentligt.

Trafikale udfordringer

I forbindelse med anlægsarbejdet vil Højby Hovedgade, strækningen øst for Tinghulevej, være spærret for gennemkørsel i perioden fra d. 2. februar til d. 8. maj 2015. Der vil blive etableret omkørsel af Stårupvej, Gl. Nykøbingvej og Tinghulevej. Der kan blive behov for at spærre Nygårdsvej i 3-4 dage i uge 6. Der vil være mulighed for beboerkørsel i anlægsperioden. Kørsel til Golfklubben skal ske via Stårup og Gl. Nykøbingvej.

Arbejdet med at lægge nye kloakrør, og lave to nye stik ind til hver enkelt ejendom, foregår i 4-5 meters dybde – hvorfor kørsel ikke kan foregå når der arbejdes. Forsyningens bestyrelsesformand, Vagn Ytte Larsen, oplyser at man vil forsøge at mindske de trafikale gener mest muligt. Hovedgaden vil blive åbnet for gennemkørsel på grus og jernplader i weekenderne så tidligt i projektet som muligt. 

Billedet er fra separatkloakeringen i Nr. Asmindrup i 2014

Scroll to Top