Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Vandtårnet i Nykøbing Sj. renoveres

Vandtårnet i Nykøbing Sj. skal igennem en omfattende renovering i de kommende uger. Forsyningen giver nemlig tårnet en kærlig hånd både indvendigt og udvendigt. 

Fra uge 6 og frem til uge 12 vil der være håndværkere og aktivitet ved vandtårnet i Nykøbing Sj. Det gamle tårn skal renoveres flere steder.

Til daglig leverer tårnet drikkevand, og sørger for tilstrækkeligt tryk, til de højtliggende huse omkring Nyledsbakken og Annebergparken. For at bevare vandtrykket under renoveringen, opstilles der en midlertidig trykforøgerstation på p-pladsen ved tårnet. Der lægges også midlertidige vandrør tværs over marken til Getsøvej.

I forbindelse med renoveringen er det nødvendigt at tage tårnet ud af drift. Tårntanken som rummer 80 m3 vand tømmes helt, men jordtankene vil fortsat forsyne området med vand i renoveringsperioden. Jordtankene rummer 1600 m3 vand, de kan ses som en forhøjning omkring tårnet.

Tidsplan

I uge 7 opstilles trykforøgerstation på tårnets p-plads. I uge 8 og 9 graves indkørslen til vandtårnet op. Her ligger en gammel støbejernsledning som skal erstattes af en ny vandledning. I uge 10 skiftes de gamle el-tavler fra 1960’erne ud, og pumpestyringen moderniseres. Efter påske skal betonen i vandtårnets øverste murkrone repareres, og derfor skal der opstilles stillads ved tårnet.

Der vil være begrænset adgang til området omkring vandtårnet i hele renoveringsperioden.

Scroll to Top