Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Status på sommerhuskloakering

Hønsinge Lyng og Vig Lyng står for tur, når sommerhuskloakeringen forventes genoptaget i foråret 2015. Både teknik og formalia skal være på plads inden Forsyningen fortsætter arbejdet. 

Sidste år forlød det at sommerhuskloakeringen ville fortsætte i starten af 2014, men det kom ikke til at holde stik.

Evaluering af tidligere anlægsprojekter

“I første omgang havde vi afsat 1 år til evaluering af anlægsprojekter. Det viste sig, at vi havde brug for mere tid. Vi skal kloakere sommerhuse de næste 25 år, så det er vigtigt vi lærer af vores erfaringer. Hønsinge og Vig Lyng projektet ligger dog ikke stille af den grund.”

fortæller Sascha Boserup, leder af Plan & Projekt hos Odsherred Forsyning.

“Tegninger og beregninger er i fuld gang, sammen med forskellige myndighedsansøgninger. Der er enkelte tidsfrister, bl.a. i forbindelse med ekspropriation, som betyder at vi ikke bliver klar til opstart inden sommeren. Derfor har vi besluttet at vente til næste forår ” Fortsætter hun.

Næste etape af kloakeringen, forventes udført i 2015 og 2016. Den omfatter ca. 1.600 sommerhuse – alle beliggende i områderne Hønsinge Lyng og Vig Lyng. I samme etape saneres kloakkerne i Hønsinge landsby, og byens gamle renseanlæg nedlægges.

Sagen om vejvand

Udover evalueringsarbejdet hos Forsyningen, forsinkes sommerhuskloakeringen af en sag om vejvand i Byrådet. Flere kommuner, heriblandt Odsherred, er uenige med staten om afregningsmetoden for betaling af vejafvandingsbidrag. Vejvand er det regnvand, som via kommunens veje ledes til kloakken.

 Ifølge den seneste afgørelse fra Forsyningssekretariatet, skal kommunen betale 8 % af anlægssummen for afledning af vejvand. Dette beløber sig til over 4 millioner kr. om året, for sommerhuskloakering alene. Denne praksis mener hverken kommunen eller forsyningen er rimelig. Sommerhusveje er nemlig typisk grusveje, uden kantsten og rendestensbrønde. Regnvand der falder i disse områder, ledes ikke til renseanlæg, men nedsiver ganske naturligt.

Odsherred Kommune har tilsluttet sig resultatet af en retssag mod staten, for at få

suspenderet Forsyningssekretariatets beslutning. Det er Randers og Slagelse kommune, der står bag sagsanlægget. 

Ny spildevandsplan

Kommunen har netop fået udarbejdet, den første samlede spildevandsplan for hele Odsherred. Den nye plan samler de tidligere spildevandsplaner, fra de 3 kommuner: Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm.

I den nye spildevandsplan, kan du læse hvornår de enkelte sommerhusområder skal kloakeres. De førstkommende er:

  • Hønsinge Lyng og Vig Lyng i 2014-2015 (forventes først udført 2015-2016.)
  • Hov Vig kloakeres planmæssigt i 2016.
  • Ellinge Lyng kloakeres i 2017 (området er fremrykket fra 2024)

Fra 2019 til 2025 færdigkloakeres Sejerøbugten på strækningen mellem Høve og Havnebyen. Rækkefølge og tidsplan for kloakering af disse områder, fastlægges i næste spildevandsplan.

I spildevandsplanen kan man se, den fremtidige struktur for renseanlæg i kommunen. Der skal bygges et nyt stort renseanlæg ved Tengslemark i 2017. Som konsekvens lukkes 5 af de eksisterende 11 renseanlæg, inden udgangen af 2018. Formålet er at omdirigere udledningen af renset spildevand, fra Isefjord og Sejerø Bugt til Kattegat.

Den nye spildevandsplan har været i høring frem til d. 1. april. Herefter skal den endeligt vedtages af Miljø- og Klimaudvalget samt Byrådet. 

Billede: “Odsherred Forsyning har fuld fart på planlægningen af de kommende års sommerhuskloakering. På billedet ses leder af Plan & Projektafdelingen, Sascha Boserup og projektleder Alf Thomassen.

Scroll to Top