Ekstra vand på fjernvarmenettet i Vig

Vi oplever i øjeblikket, at vi har et problem med ekstra vand i vores ledninger på fjernvarmenettet i Vig. Vi tror, at vandet kommer fra en kundeinstallation, og derfor har vi brug for varmekunder i Vigs hjælp. Vi anbefaler, at varmekunder i Vig tjekker deres vandmålere. Hvis du oplever, at ...

Kursen er sat for Odsherred Forsyning

Forsyningens nye bestyrelse som tiltrådte i starten af 2014, har allerede været i arbejdstøjet. Der er udarbejdet og vedtaget en ny strategiplan der sætter kursen for virksomhedens udvikling i de kommende 4 år. 

Der er store anlægsprojekter på tegnebrættet hos Odsherred Forsyning. Udover sommerhuskloakering, nye vandledninger og sanering af byernes kloakker – skal der også bygges et stort og topmoderne renseanlæg ved Tengslemark.

Forsyningens bestyrelse, med Vagn Ytte Larsen som formand, har formuleret en strategiplan der skal føre virksomheden sikkert gennem de spændende projekter. Strategien lægger særligt vægt på at føre en stabil takstpolitik, så kunderne ikke økonomisk mærker til de store anlægsinvesteringer.

Ambitiøse målsætninger

Det er virksomhedens målsætning at kunne effektivisere med 2-4 % årligt, uden kvalitetsforringelser. Energiforbruget på anlæggene skal nedbringes og kundeserviceafdelingen skal styrkes. Planen indeholder en organisatorisk omstrukturering, hvor ledersiden slankes og fokus på uddannelse af personalet skærpes. Yderligere stilles der høje krav til forsyningens entreprenører om at overholde en række sociale klausuler.

Vagn Ytte Larsen udtaler: “det er en ambitiøs, men realistisk 4-års strategi bestyrelsen har vedtaget.”


Her kan du læse den nye Strategiplan 2014 – 2018


På billedet ses bestyrelsesformand Vagn Ytte Larsen og næstformand Finn Hallberg ved et besøg på Rørmosen Vandværk i Nykøbing Sj.Scroll to Top