Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Biokoks fra Odsherred på jysk vinmark

På en vinmark i Kolding undersøger en vinbonde, om biokoks fra et slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg kan gøre underværker for vinhøsten i de kommende år.


Biokoksen fra Odsherred Forsynings slambehandlingsanlæg kan næppe få de jyske vinstokke til at vokse ind i himlen, men nu hvor anlægget i Fårevejle er i drift, er der også et særligt fokus på det gødningsprodukt, der er tilbage, når det odsherredske slam har været en tur gennem forsyningens damptørrings- og pyrolyseanlæg.

Test af biokoks
Claus Møller Pedersen, som er ejer af Lindely Vingård ved Kolding, har investeret i 6 tons biokoks fra Fårevejle Renseanlæg for at undersøge de positive effekter, som biokoksen kan have på vinproduktionen. På vingårdens 6 hektar er der plantet 14.500 vinstokke, og det er på en af disse marker, at gødningsproduktet fra Odsherred bliver testet.

Slambehandlingsanlægget og dets teknologi bevarer og udnytter det værdifulde indhold af fosfor og andre vigtige mineraler og næringsstoffer fra slammet, og skal nu hjælpe biokokskunder som Lindely Vingård med at recirkulere næringsstoffer i jorden, beskytte grundvandet, reducere CO₂-emissioner og producere bæredygtig energi.

Anlæg i drift
DTP-anlægget i Fårevejle er i drift, men vejen fra beskidt slam til næringsrig biokoks har ikke været helt problemfri.

− Det har været både spændende og positivt at være med i udviklingen af en ny teknologi. Der har ikke været fortilfælde, som vi kunne lære af, da anlægget er det første i verden, så vi har undervejs skulle tilpasse løsninger i forhold til det nye anlæg, fortæller Claus Thorsen, konstitueret direktør i Odsherred Forsyning. – Vi lærer meget undervejs og udvikler jo på vegne af branchen, fordi DTP-anlægget hele tiden tilpasses de forhold, som vi opdager nu, hvor anlægget er i drift.

I løbet af det seneste år har Odsherred Forsyning i samarbejde med AquaGreen, der har udviklet anlægget, haft fokus på at udvikle den automatiske styring, der gør, at anlægget nu kan behandle forskellige typer af slam med varierende energi- og vandindhold.

Certificering
Lige som anlægget i Fårevejle er den første af sin slags, gælder dette også for biokoksen. Miljøstyrelsen har givet tilladelse til, at gødningsproduktet må spredes på landbrugsjord i Danmark, og der er også sat en certificeringsproces i gang for at få produktet EBC-certificeret (European Biochar Certificate).

Den miljømæssige gevinst ved damptørrings- og pyrolyseteknologien er forvandlingen af slam til næringsrig og lugtfri biokoks, men det er mere end det. Lige så vigtigt er det, at de miljøfremmede stoffer som PFAS, mikroplast, sæberester og medicinrester udskilles fra slammet.

Lindely Vingård
Lindely_Vingård

Scroll to Top