Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Egebjerg forsyner Gelstrup Strand

Odsherred Forsyning har lukket for de sidste ventiler på det lille vandværk Gelstrup Strand, som Forsyningen overtog i 2019. Nu forsynes de 140 forbrugere ved Gelstrup Strand med drikkevand fra Forsyningens værk i Egebjerg, der blev ombygget og moder

Ændringen sker bl.a. fordi det lille vandværk ved Gelstrup Strand havde svært ved at holde hygiejne i filtrene. Værket er opført i 1962 og producerede kun ca. to kubikmeter vand i døgnet.


– Med så lille en produktionskapacitet kunne det hygiejnisk og økonomisk bedre svare sig at forsyne området med vand fra Egebjerg Vandværk, der har kapacitet til at dække hele Egebjergområdet. Selv et lille anlæg har næsten de samme omkostninger til vedligehold og prøvetagning som et stort, så det giver god mening ikke at have to vandværker, fortæller Kim E. Nielsen, Teknisk chef i Odsherred Forsyning.


Omlægningen har kostet ca. 350.000 kr. da Forsyningen har lagt en ny vandledning fra Skovvej til Vandværksvej, fornyet yderligere en vandledning og afslutningsvis placeret en sektionsbrønd som erstatning for den gamle bygning, der husede vandværket. – Forbrugerne i hele Gelstrup Stand området kan derfor se frem til en stabil og driftssikker vandforsyning i de næste mange år, slutter Kim E. Nielsen.

Scroll to Top