Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Fjernvarmen krydser jernbanen i Fårevejle

Opdatering onsdag den 15. november: ændret adgangsvej for gående og cyklister

I forbindelse med spærringen af jernbaneoverkørslen på Adelers Alle i Fårevejle Stationsby er den planlagte adgangsvej for gående og cyklister ændret.

Gående og cyklister skal nu gå og køre ad Søvej for at komme frem til stationen, hvor de kan krydse jernbanen (se kort til højre).

Vi opfordrer trafikanter til at holde øje med skiltningen på stedet.

Ruten er ændret, fordi trafik, makiner og materiel fylder meget på pladserne ved stationen og virksomheden Respekt A/S, hvor ruten først var planlagt til at være.

 
Det bliver både pladskrævende og udfordrende, når Per Aarsleff A/S skal etablere fjernvarme på tværs af jernbaneoverkørslen.

Vi er nødsaget til at spærre Adelers Alle ved jernbaneoverkørslen for al trafik i en begrænset periode:

  • Spærringen starter torsdag d. 16/11-2023 kl. 00.01
  • Forventes afsluttet onsdag d. 22/11-2023 kl. 23.59

Adelers Alle spærres
I november etablerer forsyningen fjernvarme på tværs af jernbanen i Fårevejle Stationsby. Per Aarsleff skal i dette tilfælde grave både dybere og bredere, end det de normalt gør, når de etablerer fjernvarme. Det er derfor nødvendigt at spærre Adelers Alle ved jernbaneoverkørslen i en uges tid. Spærringen varer fra natten til torsdag den 16. november til og med onsdag den 22. november, og vejen bliver spærret på hver side af jernbaneoverkørslen.

To opgaver på én gang
I perioden med spærring bliver der løst to store arbejdsopgaver ved jernbaneoverkørslen på Adelers Alle. Aarsleff samarbejder nemlig med Lokaltog om krydsningen af jernbanen, fordi Lokaltog renoverer strækningens sporanlæg samtidig med, at Aarsleff etablerer fjernvarme. Renoveringen af jernbanen er netop planlagt til dette tidspunkt, så Adelers Alle kun skal spærres for gennemkørsel én gang. Begge virksomheder arbejder i døgndrift på stedet, så trafikken bliver forstyrret så lidt som muligt i så kort tid som muligt.

Omkørsel for motorkøretøjer
Der er omkørsel for alle motorkøretøjer via Fjordvej og Tuborgvej i perioden. Det er desværre en lang omkørsel, men når turen går over Hørve, er det fordi, at vejene her kan klare den tunge trafik, som normalt ville køre ad Adelers Alle.

Forældre, der afleverer og henter børn ved skolen, skal være opmærksomme på, at ruten er en anden, der tager længere tid.

Adgangsvej for gående og cyklister
Cyklister og gående skal krydse jernbanen ved Fårevejle Station, hvis de skal passere banen. Vi etablerer en særskilt adgangsvej kun for cyklister og gående mellem virksomheden Respekt og jernbanen. Ruten går fra Adelers Alle mod Fårevejle Station, hvor man kan krydse jernbanen og komme hen til bunden af Theodor Nielsens Vej (se kort) og videre til vejene i Skolevejs-kvarteret. Man kan også gå ad samme rute i den modsatte retning.

De skoleelever, der plejer at krydse jernbaneoverkørslen, når de går eller cykler til eller fra skole, får altså en anden skolevej i perioden med spærring. 

Offentlig transport
Linje 568 (MOVIA) kører en lidt anden rute ved Fårevejle Station i perioden med spærring. Busserne kører ikke hen ad vejen langs med Respekt mod stationen, men kører i stedet ad Søvej. Busstoppestedet ved Fårevejle St. er midlertidigt flyttet til krydset, hvor Søvej krydser Fårevejle Stationsvej. Der er også et midlertidigt stoppested ved Adelers Plads.

Lokaltog indsætter togbusser fra Hørve Station.

Vi opfordrer passagerer til at holde øje med Rejseplanen, hvor I kan se, hvordan spærringen påvirker den offentlige transport.

Alle trafikanter, gående såvel som kørende, opfordres til at holde øje med skiltning de aktuelle steder.

Info til beboere og erhvervsdrivende
Der bliver sendt information ud om spærring og omkørsler i forbindelse med fjernvarmearbejdet til beboere og erhvervsdrivende i 4540-området. Der kan dog være tilfælde, hvor informationen ikke når frem til alle, og det vil være en stor hjælp, hvis beboere er med til at sprede informationen.

Nyt varmeværk
Fjernvarmen kan strømme fra den østlige del af fjernvarmenettet til den vestlige, når Aarsleff har lagt fjernvarmerør i jorden på tværs af jernbaneoverkørslen. Odsherred Forsyning forventer, at det nye varmeværk ved Fårevejle Renseanlæg bliver taget i brug midt i november. Fra november til december foretager forsyningen test og indkøring af det nye varmeværk. Varmeværket skal forsyne de mere end 700 kunder, som har tilmeldt sig fjernvarmen.

I første omgang er det kunderne på den østlige side af jernbanen, der får glæde af varmen, mens installationsarbejdet stadig venter forude for den vestlige del af Fårevejle Stationsby samt Kirkebyen.

Omkørsel for motorkøretøjer.
Adgangsvej for gående og cyklister.
Oversigt over spærringen ved jernbaneoverkørslen på Adelers Alle.

Scroll to Top