Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Fjernvarmeprojekt dyrere end forventet

Udrulningen af fjernvarme til fem naturgasbyer i det sydlige Odsherred er ramt af prisstigninger. Odsherred Forsyning skal skaffe ekstra finansiering for at færdiggøre projekterne, og dele af anlægsarbejdet skal konkurrenceudsættes på ny.

− De anlægspriser, vi nu ser realiseret i Fårevejle, er påvirket af prisstigninger på materialer, en byggerente, der er steget samt et uforudset omfang af ekstraarbejder. Hvis man fremskriver disse forhold til også at omfatte arbejdet i Asnæs, så har vi ikke tilstrækkelig finansiering på plads, oplyser bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning A/S, Mathias Hansen.

Dertil kommer, at den rammeaftale, som forsyningen oprindeligt indgik med entreprenøren Aarsleff, nærmer sig sit maksimum beløb, og derfor skal de resterende fjernvarmearbejder i Fårevejle og Asnæs konkurrenceudsættes på ny. Men ifølge forsyningens adm. direktør, Fanny Villadsen, har de kommende fjernvarmekunder ingen grund till bekymring:

− Vi forventer fortsat, at der kommer fjernvarme til Fårevejle og Asnæs inden for den tidsramme, vi har stillet kunderne i udsigt. Og vi kan godt håndtere den ekstra lånefinansiering, uden at det får større betydning for takstniveauet. Det kan vi, fordi tilmeldingsprocenten i alle byerne er så flot. Mellem 95 og 100% af ejendommene har meldt sig til fjernvarme, fortæller forsyningsdirektøren.

Gravearbejdet pauses
Fordi rammeaftalen er ved at være opbrugt, er forsyningen og Aarsleff pt. i gang med at aftale en standsning af gravearbejdet i Asnæs. Aarsleff neddrosler derfor deres aktiviteter over de kommende tre måneder.

− Vi er i karambolage med udbudsloven, hvis ikke vi genudbyder arbejdet, nu hvor den økonomiske ramme er opbrugt. Vi har for nyligt gjort os gode erfaringer i Vallekilde-Hørve med at udbyde i mindre etaper, så det kan også blive aktuelt i Asnæs. På den måde forventer vi, at flere af de lokale entreprenører også vil kunne byde ind, siger Fanny Villadsen.

Finansiering skal sikres
Det oprindelige samlede investeringsbudget for udrulning af fjernvarme i Asnæs, Hørve, Vallekilde, Fårevejle St. og Fårevejle Kirkeby var på 950 mio. kr. Men dette beløb har nu vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Et forsigtigt skøn fra forsyningen er, at der skal optages lån for yderligere 300-400 mio. kr.

− Det er selvfølgelig en irriterende situation, men den er desværre ikke unik for Odsherred. Det er en tendens, vi som samfund ser i flere store anlægsprojekter lige nu, og især i fjernvarmeprojekter. Det ændrer heldigvis ikke på, at fjernvarme er en attraktiv og eftertragtet løsning for Odsherreds nuværende gasbyer, siger bestyrelsesformand Mathias Hansen.

For med til historien om de øgede anlægsomkostninger, hører også historien om en større kundetilgang end forventet:

− Det er klart, at når vi kobler kunder gratis på, så stiger forsyningens omkostninger i anlægsåret. Til gengæld skal kunderne ikke selv i banken og låne 100.000 kr. til en fjernvarmetilslutning. Forsyningen står for finansieringen af det hele, men kunderne bærer sig selv via taksten over anlæggenes tekniske levetid. Det betyder i praksis, at alle har råd til at komme med på fjernvarmen, og det giver en mere solid driftsøkonomi for alle kunder på den lange bane, forklarer Fanny Villadsen.

Ejeren skal tages i ed
Forudsætningen for at forsyningen kan hjemtage den nødvendige finansiering er naturligvis, at selskabets ejer, Odsherred Kommune, bakker op om projektet:

− I den kommende tid vil vi fra bestyrelsens side have en tæt dialog med byrådet, for det er Odsherred Kommune, der er myndighed på varmeområdet, og det er byrådet, der har besluttet varmeforsyningsplanen, som forsyningen er i gang med at udføre. Det er også Odsherred Kommune, der i sidste ende skal godkende den ekstra lånefinansiering, så projekterne kan færdiggøres, forklarer bestyrelsesformand Mathias Hansen.

− Vi oplever stor efterspørgsel fra kunderne, så selvom fjernvarmeudrulningen lige nu oplever et bump på vejen, så er det stadig et rigtig godt projekt. Derfor arbejder vi benhårdt på at få løsninger på plads for både finansiering og nyt udbud, afslutter bestyrelsesformand Mathias Hansen.

Scroll to Top