Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Bæredygtige rammer til Odsherred Forsyning

Det er Rasmus Friis A/S, der kommer til at stå for byggeriet, når Odsherred Forsyning flytter til Vig. Entreprenøren har vundet opgaven om byggeriet af det nye domicil, og underskrifterne på kontrakten kom i hus i slutningen af september.

Det er entreprenør Rasmus Friis A/S, der har vundet EU-udbuddet om at bygge forsyningens fremtidige tilholdssted. Det var en glædelig begivenhed, da kontrakten om det kommende domicil i Vig blev skrevet under i slutningen af september.

Ramme på 110 mio.
− Rasmus Friis A/S har budt ind med et gennemarbejdet materiale, hvor pris og kvalitet hænger godt sammen, fortæller Fanny Villadsen, administrerende direktør i Odsherred Forsyning. − Der var et spænd på mere end 35 mio. kr. blandt de indkomne tilbud, og vi har valgt det billigste. Vi forventer derfor, at det samlede projekt kan holdes inden for en ramme på 110 mio. kr. Det er vi godt tilfredse med, som markedet og anlægsbranchen ser ud i disse år.

Vokseværk og milepæl
Efter flere år, hvor forretningsområderne er udvidet, er forsyningen vokset ud af det nuværende tilholdssted på Hovedgaden i Grevinge. Virksomhedens nuværende fysiske rammer er utilstrækkelige, og bestyrelsen besluttede derfor sidste år, at konkurrenceudsætte byggeriet af det nye domicil.

− Det er en stor milepæl, vi har nået med denne kontraktindgåelse, siger bestyrelsesformand Mathias Hansen. − Både den nuværende og den tidligere bestyrelse har arbejdet aktivt for at fremtidssikre rammerne for forsyningen som lokal arbejdsplads.

Fra bestyrelsens side forventer man, at energi, fjernvarme, rent drikkevand og rensning af spildevand fortsat vil være højaktuelle emner mange år frem, og at kravene til forsyningen, derfor kun vil blive større:
− Der er fyldt flere og flere opgaver på virksomheden de seneste år, og vi har sikkert ikke set det sidste endnu, siger Mathias Hansen.

Forude venter nu en kæmpe opgave for alle parter med byggeriet af det nye tilholdssted, og processen omkring projektering og myndighedstilladelser er igangsat. Rasmus Friis har leveret en løsning, hvor der er fokus på bæredygtighed både i byggeprocessen og ved den efterfølgende bygningsdrift.

Bæredygtigheden afspejler sig også i domicilets konstruktion og udseende, idet administrationsbygningen overvejende bliver opført som en trækonstruktion, hvor man begrænser anvendelsen af beton.

Bæredygtighed og kvalitetsstempel
Den løsning hænger sammen med, at forsyningen i udbuddet betingede sig en DGNB-certificering i guld. Certificeringen er et kvalitetsstempel for administrationsbygningens miljøstandard og sætter fokus på bæredygtighed i forhold til både sociale og økonomiske aspekter samt klimapåvirkninger. Der arbejdes med materialevalg og ressourceforbrug, lavere energiudgifter og komfort med hensyn til luft, temperatur og akustik.

− Jeg glæder mig over, at alle medarbejderne snart kan samles et fælles sted med tilstrækkelige og tidssvarende faciliteter, siger Fanny Villadsen.

Det bliver dog først i løbet af foråret 2024, at det første spadestik bliver taget til Odsherred Forsynings nye domicil i Vig. Forventningen er, at der bliver flyttedag for forsyningen og de cirka 75 medarbejdere til Uglekildevej i oktober 2025.

Det kommende domicil får et bygningsareal på 4.275 m2 og består af tre bygninger: en administrationsbygning med kontorer og omklædningsfaciliteter, et værksted/lager samt en garagebygning til slamsugere.

Scroll to Top