Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Tunge emner på bestyrelsens seminar i Odsherred Forsyning

Tunge emner på bestyrelsesseminar i Odsherred Forsyning
Denne weekend var forsyningens bestyrelse samlet til seminar om nutidens og fremtidens strategiske udfordringer. Sommerhuskloakering, energimarkedet, klimaaftryk og fjernvarmeudrulning var hovedtemaerne på dette års bestyrelsesseminar.


– Det er nogle tunge, men vigtige emner, vi har kigget ind i de seneste par dage, og vi er slet ikke færdige, fortæller bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning A/S, Mathias Hansen.

Mest miljø for pengene
Især sommerhuskloakeringen presser økonomien på spildevandsområdet, og den nuværende rentesituation gør billedet endnu mere dystert:

– Lige nu ser vi ind i at gamle lån i selskabet med variable renter, forventeligt kommer til at påvirke næste års spildevandstakst med ca. 40 kr. mere om måneden pr. ejendom. Og der er vel at mærke ”kun” variable lån på ca. 42 mio. kr. Hvis vi fortsat skal investere 50 mio. kr. om året i sommerhuskloakering, med nuværende renteniveau, så vil vi være nødsaget til, over tid, at hæve spildevandstaksten mellem 50 og 100 %, alt efter hvor mange sommerhuse, der skal kloakeres. Vi kan blive Danmarks dyreste spildevandsforsyning, og det har vi egentlig ikke lyst til at udsætte indbyggerne i Odsherred for, siger Mathias Hansen.

– Vi anerkender selvfølgelig miljøaspektet i sommerhuskloakeringen, hvor især kvælstofudledning er en faktor, men at investere 2,5 milliarder kr. plus renter i sommerhuskloakering, for at reducere 15 eller 20 ton kvælstof, er ikke nødvendigvis mest miljø for pengene, som vi siger i forsyningen. Samme resultat kan opnås med vådområder til en anlægspris på under 100 mio. kr., forklarer bestyrelsesformanden.

– Så vi lægger klart op til en dialog med kommunen om at skære kraftigt ned på ambitionerne for sommerhuskloakering, og kun kloakere de mest nødvendige områder.

Stor opbakning til fjernvarme
Udrulningen af fjernvarme er det største anlægsprojekt i forsyningens historie, og mange af Odsherreds byer er præget af gravearbejdet i denne tid. Heldigvis er der stor lokal opbakning til projekterne:

– Mere end 95 % af ejendommene med vandbårne anlæg har tilmeldt sig fjernvarme i de byer, hvor vi ruller ud. Det er virkelig flot, noterer Mathias Hansen sig.

– Energimarkedet er komplekst i disse år, og vil nok være det mange år frem endnu. Det er noget vi i bestyrelsen skal forholde os til, både i forhold til optimal produktion af fjernvarme, men også i forhold til energiforbruget i vores øvrige infrastruktur som renseanlæg, pumpestationer og vandværker. Det får vi pt. noget vejledning omkring fra eksperter på området.

Åbenhed om bestyrelsesreferater
En anden trend i tiden er åbenhed omkring bestyrelsesreferater. Forsyningen har ikke tidligere offentliggjort referaterne fra bestyrelsesmøder, men det laver vi om på nu, oplyser Mathias Hansen.

Især nogle af byrådsmedlemmerne, som jo repræsenterer selskabets ejer, har ønsket at kunne følge bestyrelsens arbejde nærmere.
– Odsherred Forsyning er underlagt aktieselskabsloven, så der er nogle ting, som vi åbenlyst ikke må offentliggøre. Det gælder f.eks. oplysninger, der kan påvirke en konkurrencesituation/udbud, eller fortrolige forretningsoplysninger fra samarbejdspartnere. Der kan også være personalerelaterede eller juridiske sager, som ikke må deles.

– Men alt andet, og dermed størstedelen af bestyrelsens sager, er der intet til hinder for, at vi lægger frem for offentligheden. Så vi er i gang med at finde en model for, hvordan det skal ske, enten i pdf-format på hjemmesiden eller i et digitalt dagsordensystem. Vores næste bestyrelsesmøde er i november, og der forventer vi at have en løsning på plads så alle, der ønsker det, kan tilgå bestyrelsesreferatet efterfølgende, afslutter formanden.

Scroll to Top