Her graver vi

Alle Takster for 2020

Her på siden kan du se alle forsyningens takster for år 2020

Tømning - Vand - Spildevand - Varme - Øvrige administrative gebyrer

Tømning

Takster for tømning af septik- og samletanke 2020

Bemærk:  Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og spuling er inkluderet i prisen for en ekstratømning. (Dækselvægt max. 25 kg.) Sommerhusejere kan frivilligt tilmelde sig tømning én gang om året. Dermed får ejendommen status som helårstank med tilsvarende bidrag.

Takstoversigten viser 18 emner:
Ekstra tømning af spildevandstanke
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Ekstra tømning af septiktank - hverdag (skal bestilles inden kl. 11.00)8401.050
Akut: Ekstra tømning af septiktank - weekend/helligdag kl. 8.00 til 13.00. 1.2601.575
Samletanke
Samletanke op til og med 3.500 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.00476595
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.00636795
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.008401.050
Tømning af samletank ved bestilling efter kl. 11.00 - eller udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage. (akut) Alm. takst for samletank + 100% tillæg
Fast bidrag - Tømning
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Helårs tanke, septiktanke tømmes hvert år672840
Sommerhus tanke, septiktanke tømmes hvert 3. år304380
Samletanke, tømmes på bestilling304380
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m30,75
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m35,7
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m32,1
Tillægsydelser - Tømning
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Spuling af system252315
Tømning af sivebrønde252315
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter252315
Timepris for slamsuger: kr. pr. time560700
Tilslutningsbidrag for nye tanke10001.250

Vand

Takster for Vand 2020 - Nykøbing Sj. og Egebjerg Vandværk

Vand takster
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Fast bidrag, pr. måler1.1401.425
Vandforbrug, pr. m35,206,50
Vandafgift staten - Ledningsført vand 6,18 kr. pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,196,377,96
Samlet pris pr. m3 vand11,5714,46
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri)7,96
Vand - Øvrige Administrative gebyrer
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Flytteafregning100125
Servicemontør (pr. time)500625
Lukkegebyr (momsfri)500
Genåbningsgebyr500625
Gebyr ved brudt målerplombe 1.0001.250
Tilslutningsbidrag pr. vandmåler
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Forsyningsbidrag (pr. matrikel)3.4804.350
Hovedbidrag (pr. boligenhed)3.4804.350
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.)6.8408.550
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus13.80017.250
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd)13.80017.250
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom20.80026.000
Landzonebidrag (pr. matrikel)6.9608.700
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm)80.800101.000
Ved virksomheder, institutioner og landbrug fastsættes bidraget separat af vandforsyningen, efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen
Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm.
YdelseEkskl. momsInkl. moms
40mm8.80011.000
50mm36.00045.000
60mm78.40098.000
90mm120.000150.000
Gå til toppen af siden

Spildevand

Takster for Spildevand 2020

Spildevand
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Fast bidrag620775
Vandafledningsbidrag pr. m343,2054,00
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværkerHøjst 8 %
Tilslutningsbidrag pr. bolig52.10065.125
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %)31.26039.075
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m252.10065.125
Vandafledningsbidrag - Trappemodel
Trin 1: 0- 500 m343,2054,00
Trin 2: 501 - 20.000 m334,4043,00
Trin 3: 20.001 - m317,6022,00
Gå til toppen af siden

Varme

Takster for Grevinge-Herrestrup / Højby og Vig 2020

Varme
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh)0,640,8
Abonnementsbidrag kr./år780975
Effektbidrag pr. m22228
Rabat på effektbidrag for huse større end 150 m2 (for m2 over 150 m2)- 11- 14
Rabat på effektbidrag for huse med forbrug under 75 kWh pr. m2- 11- 14
Tilslutning til fjernvarme - Kampagnepris4.0005.000
Leje af Unit (pr. år)600750
Øvrige takster - Fjernvarme
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Flytteafregning100125
Lukkebesøg (momsfri)500
Genåbning af fjernvarme500625
Aflæsningsbesøg270337,50
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater100

Øvrige administrative gebyrer

Øvrige - Administrative gebyrer
YdelseEkskl. momsInkl. moms
Flytteafregning100125
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget)2430
Rykkergebyr (momsfri)100
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater100
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri)250
Gå til toppen af siden

Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049

Åbningstider
Driftsvagt
Odsherred Forsyning A/S
Få siden læst højt op
Du er her:
Følg os på LinkedIn
OF_linkedin

Hjemmesiden bruger cookies

Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.

Til toppen