Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på 4-5 uger på vores planlagte tømninger på bundfældningstanke. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet. …

Forsyningen flytter til Vig

Et nyt domicil til Odsherred Forsynings ca. 65 medarbejdere skal placeres i Vig. Virksomheden har vokseværk, og de nuværende lokaler i Grevinge er ikke længere tilstrækkelige.

Arealet, der grænser op mod Vig varmeværk, bliver nyt hjemsted for det lokale Forsyningsselskab. Den ca. 45.000 m2 store grund ejes allerede af Forsyningen, og ifølge bestyrelsesformand, Mathias Hansen, kan flytningen kun gå for langsomt:

– Der bliver stillet enorme krav til vores lokale forsyningsselskab både nu og i fremtiden, så det er afgørende, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Derfor skal de fysiske rammer også være i orden, og den nuværende situation er desværre ikke holdbar, siger bestyrelsesformanden.

Odsherred Forsyning driver ni renseanlæg, tre vandværker, fire varmeværker, 450 pumpestationer, og mere end 1.300 km ledningsnet. Derudover varetager Forsyningen tømning af 22.000 septiktanke i hele Odsherred, og inden for de kommende fire år forventer Forsyningen at investere mere end 1,3 mia. kr. i anlægsprojekter, primært på fjernvarme- og spildevandsområdet.

Og placeringen i Vig er ikke tilfældig:

– Vores tekniske anlæg er spredt ud over hele kommunen, så de mange rundkørsler og adgangen til rute 21 gør Vig til en genial placering for vores mange folk, der hver dag kører ud til forskellige opgaver, siger Forsyningens direktør, Fanny Villadsen.

Udover behovet for tilstrækkelig plads i form af kontorpladser og mødelokaler, så har Forsyningen også en række særlige behov, da arbejdsmiljølovgivningen for personale, der arbejder med spildevand, stiller strenge krav til omklædnings- og badeforhold, ligesom der er behov for frostfri parkering og vaskeplads til slamsugere, kranbiler og kassevogne.

– Det er ret ”grej-tungt” at drive forsyning, så det er vigtigt, at vi også får plads til opbevaring af rør, pumper, brøndgods, målere og andre kritiske komponenter. Det kniber gevaldigt i dag, siger Fanny Villadsen.

Men hvad projektet kommer til at koste, er endnu for tidligt at spå om:

– Lige nu er vi i gang med at indhente tilbud på bygherrerådgivning med henblik på at få tegnet og udbudt vores nye domicil. Men indtil byggeriet har været konkurrenceudsat, kan vi desværre ikke melde noget ud om økonomien, oplyser direktøren, der håber at kunne realisere projektet og samle virksomhedens personale på én lokation, inden for en tidshorisont på lidt over to år.

Odsherred Forsyning forventer i 2022 at beskæftige ca. 65 medarbejdere. Det er eksempelvis ingeniører, maskinmestre, pumpespecialister, smede, elektrikere, slamsugerchauffører, driftsmedarbejdere, projektledere, procesoperatører, økonomer, energiteknologer og administrativt personale.

Direktør Fanny Villadsen og bestyrelsesformand Mathias Hansen
Bestyrelsesformand Mathias Hansen og direktør Fanny Villadsen fra Odsherred Forsyning, på arealet hvor Forsyningens nye domicil skal ligge. (I baggrunden ses varmepumperne på Vig varmeværk.
Grund_Vig_Varmeværk
Odsherred Forsyning ejer allerede et areal på 45.000 m2 i Vig nær varmeværket.

Scroll til toppen
Cookie Consent with Real Cookie Banner