Forsinkelse på tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til 2-3 uger på vores tømninger. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet.

Ny tømningsordning på vej

Byrådet i Odsherred Kommune besluttede i går at udvide den offentlige tømningsordning, så septiktankene skal tømmes oftere.


Udvidelsen af tømningsordningen vil betyde en udvidet service, et bedre vandmiljø og flere arbejdspladser.

Alle kunder i tømningsordningen vil allerede fra 1. april få glæde af den udvidede service, hvor også tømning af sivebrønde, køkkenbrønde og spuling af eventuelle sivedræn på ejendommen, bliver inkluderet i den årlige tømning af septiktanken. Sommerhuse bliver fremover ligesom helårshuse tømt hvert år frem for hvert tredje år, som det har været hidtil.

Bakterier kan have særligt gode levebetingelser i sivedræn. Forsyningen forventer derfor, at den øgede tømning af sommerhusenes septiktanke og spulingen af sivedræn vil få en positiv effekt på vandmiljøet og badevandskvaliteten på kommunens offentlige strande.

Flere arbejdspladser
En ny tømningsordning betyder en fordobling af tømningsordningen, som i forvejen er Danmarks største.
− Vi kommer til at tømme ca. 22.000 tanke om året og vil gå fra fem slamsugere og seks fuldtidsansatte chauffører til ti slamsugere og elleve eller tolv fuldtidsansatte chauffører, fortæller direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen.

Den nye tømningsplan er klar. Kunderne i ordningen kan derfor allerede se tidspunktet for, hvornår deres tank bliver tømt på forsyningens hjemmeside. Fremgår ens vej ikke af listen, bliver tanken tømt senest 1. april 2023. Omkring 1000 ejere af samletanke skal fortsat selv rekvirere tømning af deres tanke.

Prisregulering
Udover den øgede service medfører udvidelsen af tømningsordningen  også en prisregulering.

Fremadrettet vil der derfor være én pris for den årlige tømning af ejendomme med septiktanke, uanset om der er tale om et sommerhus eller et helårshus. Prisen bliver 1.075 kr. inkl. moms pr. år.

Prisændringen skyldes investeringen i flere slamsugere og dermed øgede driftsomkostninger.

Taksten vil alene være tilpasset de aktuelle omkostninger, da Odsherred Forsyning A/S er underlagt hvile i sig selv-princippet. Det betyder, at virksomheden ikke skal tjene på ordningen, men at indtægter og omkostninger skal balancere.

Forsyningen lancerer snart en ny brochure om tømningsordningen. Brochuren bliver tilgængelig på forsyningens hjemmeside. Nye kunder vil få den tilsendt med posten, og inden længe kan man også hente et fysisk eksemplar hos Odsherred Forsyning, Hovedgaden 39, 4571 Grevinge.

Scroll til toppen Cookie Consent with Real Cookie Banner