Bestil din tømning i god tid – før Tour de France den 2. juli

Lørdag den 2. juli tømmer vi ikke tanke de steder, der er berørt af Tour de France-ruten i Odsherred. Hvis du vil være sikker på, at slamsugeren kan komme frem til dig, så bestil i god tid. Vores slamsugere kører uændret i de dele af kommunen, hvor vejene ikke er …

Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til 3-4 uger på vores planlagte tømninger. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet.

Forsyningens nye bestyrelse i arbejdstøjet

I weekenden var den nye bestyrelse for Odsherred Forsyning A/S samlet for første gang, og udover afholdelse af det første bestyrelsesmøde, var der sat tid af til en grundig indføring i alle selskabets forretningsområder og aktiviteter.

Engageret bestyrelse
– Drikkevand, spildevand og fjernvarme er måske ikke noget, de fleste går og tænker på til dagligt. Det skal bare virke, og prisen skal være rimelig. Men det er altså kritisk infrastruktur vi har med at gøre, og investeringer, der rækker mange år frem. Så jeg glæder mig over, at vi har fået sammensat en engageret og kompetent bestyrelse, siger den nyvalgte formand, Mathias Hansen.

Ifølge formanden har weekenden budt på mange interessante drøftelser, blandt andet om miljøfremmede stoffer i slam og spildevand, fremtidssikring af rent drikkevand og energimarkedets påvirkning af selskabet.

– Rent økonomisk set, er det faktisk den daglige drift, der fylder mindst. Anlægsporteføljen er omfattende i de kommende år, hvilket primært skyldes udvidelse af fjernvarmeområder og store renoveringer af flere renseanlæg. Dertil kommer den løbende og evige opgave med at renovere gamle vand- og kloakledninger samt pumpestationer. Det stiller store krav til Forsyningens evne til at styre projekter og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, filosoferer Mathias Hansen.

Bestyrelsens sammensætning
På bestyrelsesmødet blev Paw Pedersen valgt som næstformand, og Forsyningens bestyrelse i perioden 2022-2025 består af formand Mathias Hansen, næstformand Paw Pedersen, Jesper Høgedal, Thomas Adelskov og Allan Andersen. Derudover de to forbrugervalgte medlemmer Morten Hylleberg og Vagn Ytte Larsen samt to medarbejdervalgte repræsentanter, Maj-Britt Greve og Lasse Lindholt.

Scroll til toppen
Cookie Consent with Real Cookie Banner