Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på cirka 3 uger på vores planlagte tømninger på bundfældningstanke. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end …

Hyppigere tømning er årsag til prisregulering

Byrådet i Odsherred Kommune besluttede i 2022 at udvide den offentlige tømningsordning, så septiktankene skal tømmes oftere. Udvidelsen af tømningsordningen trådte i kraft fra 1. april 2022.

Sommerhuse bliver fremover ligesom helårshuse tømt hvert år frem for hvert tredje år, som det har været hidtil. Der er tale om en udvidet service, hvor også tømning af sivebrønde, køkkenbrønde og spuling af eventuelle sivedræn på ejendommen, bliver inkluderet i den årlige tømning af septiktanken.

Prisregulering
Udover den øgede service medfører udvidelsen af tømningsordningen også en prisregulering. Fremadrettet vil der derfor være én pris for den årlige tømning af ejendomme med septiktanke, uanset om der er tale om et sommerhus eller et helårshus. Prisen bliver 1.075 kr. inkl. moms pr. år.

Prisændringen skyldes investeringen i flere slamsugere og dermed øgede driftsomkostninger. Taksten vil alene være tilpasset de aktuelle omkostninger, da Odsherred Forsyning A/S er underlagt hvile i sig selv-princippet. Det betyder, at virksomheden ikke skal tjene på ordningen, men at indtægter og omkostninger skal balancere.

Effekt af ny ordning
Bakterier kan have særligt gode levebetingelser i sivedræn. Forsyningen forventer derfor, at den øgede tømning af sommerhusenes septiktanke og spulingen af sivedræn vil få en positiv effekt på vandmiljøet og badevandskvaliteten på kommunens offentlige strande.

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner