Ingen driftsinfo beskeder i øjeblikket.

Ingen prisstigning på fjernvarme de næste tre år

Bestyrelsen i Odsherred Forsyning har besluttet at fastholde den nuværende pris for fjernvarme i mindst tre år frem. Derudover får alle selskabets fjernvarmekunder 1.000 kr. i rabat på årets sidste regning her i 2022.


Ifølge bestyrelsesformand Mathias Hansen er der flere årsager til, at bestyrelsen har truffet denne beslutning, i en ellers turbulent tid på energimarkederne:

– Vi har gennemgået tallene grundigt, og der er absolut intet, der indikerer behov for prisstigninger de næste mange år. De største økonomiske poster, som f.eks. indkøb af el og lokal flis er risikoafdækket med flerårige kontrakter, og vi er ikke afhængige af naturgas i varmeproduktionen. For et par år siden investerede forsyningen i store varmepumper, så vi kan styre produktionen hen over døgnet, af hensyn til el-nettet, og lagre varmen i akkumuleringstanke. Sidste vinter havde vi stadig et lille gasforbrug på ca. 10 procent, men det forsvinder denne vinter, da bestyrelsen i maj besluttede at hasteindkøbe to nye fliskedler, som sættes i drift i november.

Massiv kundetilgang
Udover det brede energimix på Forsyningens fem varmværker, er der også en anden, og meget væsentlig faktor, der bidrager positivt til selskabets økonomi i disse år:

– Vi oplever simpelthen massiv kundetilgang, fortæller selskabets adm. direktør, Fanny Villadsen.

– Fjernvarme er et fællesskab, og jo flere, der er med til at betale de faste omkostninger, jo billigere varme kan alle få. På under tre år har vi koblet 31 procent flere ejendomme på vores eksisterende ledningsnet, og det giver altså en mærkbar effekt for alle kunderne nu. Det er også derfor, vi kan give 1.000 kr. i rabat på den sidste regning i år, siger hun.

Ro og tryghed
Men hvorfor gå ud og love tre års ro på taksterne, og ikke bare fortsætte som vanligt, med at melde takster ud én gang om året? kunne man fristes til at spørge bestyrelsesformanden: 

– Vi har drøftet det gennem længere tid i bestyrelsen, og vi er enige om, at som verden ser ud lige nu, med stigende priser på el, benzin og fødevarer, så har vores kunder i forvejen rigeligt med økonomiske bekymringer. Hvis vi kan være med til at give en smule ro og tryghed ude i husholdningerne ved at love, at varmeregningen ikke også stiger, så mener vi, at det er det rigtige at gøre, siger Mathias Hansen. 

Stiger prisen så om tre år? Og hvad med pristalsregulering?
– Vi har ingen forventninger om stigninger, heller ikke når de tre år er gået. Og vi kommer heller ikke til at pristalsregulere de næste tre år. Taksten bliver, som vores kunder kender den i dag. Så på den måde er der reelt tale om en prisnedsættelse, slutter Mathias Hansen.

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner