Bestil din tømning i god tid – før Tour de France den 2. juli

Lørdag den 2. juli tømmer vi ikke tanke de steder, der er berørt af Tour de France-ruten i Odsherred. Hvis du vil være sikker på, at slamsugeren kan komme frem til dig, så bestil i god tid. Vores slamsugere kører uændret i de dele af kommunen, hvor vejene ikke er …

Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til 3-4 uger på vores planlagte tømninger. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet.

Ny bestyrelse i Odsherred Forsyning 2022

Så er der sat navne på medlemmerne i den nye, kommende bestyrelse i Odsherred Forsyning.

Forud for det endelige resultat har der både været afviklet forbrugervalg, medarbejdervalg og kommunalvalg.

Forbrugernes valg
Resultatet af forsyningens forbrugervalg 2021 betyder, at Morten Lerstrup Hylleberg og Vagn Ytte Larsen indtræder som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskaberne Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S. Bine Feldbæk Siefert bliver 1. suppleant, mens Jesper Jacobsen bliver 2. suppleant.

Medarbejderrepræsentanter
Medarbejderne i forsyningen har stemt to kollegaer ind i bestyrelsen. Det er senior projektleder Maj-Britt Greve og varmekonsulent Lasse Storm Lindholt, der indtræder som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Jesper Knudsen er valgt som suppleant.

Udpeget af Byrådet
Odsherred Byråd, som er forsyningens ejer, har udpeget 5 medlemmer til forsyningens bestyrelse. Ved samme lejlighed er bestyrelsesformandsposten fordelt. Byrådet har udpeget Mathias Hansen til bestyrelsesformand. Herudover er Paw Pedersen, Jesper Høgedal, Thomas Adelskov og Allan Andersen udpeget til bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsesformand: Mathias Hansen 
Næstformand: Denne udpeges på bestyrelsens første bestyrelsesmøde
Paw Pedersen 
Jesper Høgedal 
Thomas Adelskov 
Allan Andersen
Morten Lerstrup Hylleberg
Vagn Ytte Larsen
Maj-Britt Greve 
Lasse Storm Lindholt

Bestyrelsen har dens første møde til februar 2022.

En særlig tak 
Odsherred Forsyning ønsker alle de valgte tillykke. Samtidig siger vi en særlig tak til alle, der med deres kandidatur og/eller stemme har vist interesse for driften og udviklingen af Odsherred Forsyning.

Scroll til toppen
Cookie Consent with Real Cookie Banner