Bestil din tømning i god tid – før Tour de France den 2. juli

Lørdag den 2. juli tømmer vi ikke tanke de steder, der er berørt af Tour de France-ruten i Odsherred. Hvis du vil være sikker på, at slamsugeren kan komme frem til dig, så bestil i god tid. Vores slamsugere kører uændret i de dele af kommunen, hvor vejene ikke er …

Forsinkelse på planlagte tømninger

I øjeblikket er der forsinkelse på op til 3-4 uger på vores planlagte tømninger. Årsagen er, at vi med den nye tømningsordning skal håndtere endnu flere tømninger. Vi arbejder på sagen, og nye slamsugere er bestilt, men du kan opleve, at du først får tømt din tank senere end varslet.

DTP-anlæggets maskindele ankommer til Fårevejle

Miljørigtig teknologi til slambehandling

Juli 2021
Tirsdag den 13. juli var en meget spændende dag på Fårevejle Renseanlæg. Det var dagen, hvor DTP-anlægget ankom til matriklen i mange forskellige maskindele og elementer, der så efterfølgende skal samles.

Medarbejdere fra både AquaGreen, som udvikler anlægget, og Odsherred Forsyning fulgte spændt med i processen, da alle maskindelene blev læsset af og anbragt i den tidligere slamlade og garage i Fårevejle.

Her til højre kan du øverst se fotos af maskindele, der bliver transporteret ind i hallen, hvor DTP-anlægget herefter bliver samlet på stedet. Det er en proces, der strækker sig hen over sommeren og efteråret. Når anlægget er samlet, følger en periode med tests.


Maj-juni 2021

Der er mange forskellige arbejdsopgaver, der skal løses i forbindelse med vores slambehandlingsprojekt på Fårevejle Renseanlæg. Mens AquaGreen arbejder på selve DTP-anlægget og dets udvikling, er der travlt i den tidligere slamlade i Fårevejle. 

Laden skal klargøres, så alt er klart, inden DTP-anlægget ankommer til renseanlægget. Lige nu er vi godt i gang med installation af el. Der er installeret ventilationsanlæg, og der bliver også stillet maskin- og forsyningstavler op. Herudover arbejdes der på brandvægge, og der er monteret nye døre flere steder.

I løbet af den kommende periode følger så maskiner til modtageanlægget, og der skal også installeres kølevandsanlæg og rørføringer. DTP-anlægget ankommer som maskindele, der så bliver samlet på stedet. Det arbejde begynder i juli.

Tegningerne til højre giver et indtryk af, hvordan både bygninger og selve slambehandlingsanlægget kommer til at se ud.

Marts 2021 
Byrådet i Odsherred Kommune har sendt forslag til lokalplan 2021-01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er 25. februar-25. marts 2021.

Odsherred Kommune inviterer til informationsmøde torsdag den 11. marts kl. 17.00-18.00. 

Februar 2021
I Odsherred kan borgerne glæde sig over, at markerne i fremtiden ikke lugter af slam. De kan også glæde sig over, at en lokal virksomhed indfører en grøn teknologi, der forvandler slam til en værdifuld ressource. Projektet sætter Odsherred på verdenskortet, både miljø- og erhvervsmæssigt.

Værdifuld ressource
Den miljømæssige gevinst er forvandlingen af slam til næringsrig og lugtfri biokoks. Slambehandlingsanlægget og dets teknologi bevarer og udnytter det værdifulde indhold af fosfor og andre vigtige mineraler og næringsstoffer i slammet, mens de miljøfremmede stoffer som mikroplast, sæberester og medicinrester udskilles.

Slam bliver ofte betragtet som et affaldsprodukt, og i flere lande er det allerede forbudt at køre slam ud på markerne. Men der er også værdifulde stoffer i slam, som er værd at bevare. Forsyningen skaber både et anlæg og et produkt, der taler ind i et aktuelt behov, fordi det i fremtiden bliver sværere at behandle slam. Forsyningen tager dermed ansvaret for at løse et slamproblem, der ikke alene findes i Odsherred og Danmark, men også i resten af verden.

Erhvervseventyr
Odsherred Forsyning har indgået partnerskab med virksomheden AquaGreen, der udvikler anlæggets teknologi. Nu samarbejder parterne om det første fuldskalaanlæg. Det bliver placeret på Fårevejle Renseanlæg i to eksisterende bygninger. Det er planen, at anlægget skal tage imod slam fra alle Forsyningens renseanlæg.

Anlægget er det første af sin slags i verden og er derfor også interessant for forsyningsbranchen. Det kan blive en teknologi, der bliver rullet ud i hele landet, ja i hele verden. Projektet er dermed også et potentielt erhvervseventyr af de helt store.

Information

Adresse:
Fårevejle Renseanlæg

Tidspunkt:
2020-2022

September 2020
I Odsherred arbejder vi aktivt for at stoppe med at køre spildevandsslam på landbrugsjord. Derfor er vi i gang med at bygge et nyt slambehandlingsanlæg, baseret på hel ny teknologi, og det første af sin slags i verden.  

Slammet kan nemlig indeholde miljøskadelige stoffer i form af mikroplast og medicinrester.
Det nye slambehandlingsanlæg bevarer de værdifulde ressourcer som f.eks. fosfor og kalium i slutproduktet som kaldes biokoks. Overskudsenergien fra slambehandlingen bliver genanvendt i tørringsprocessen.
Biokoks vil bl.a. kunne anvendes som en værdifuld og lugtfri gødning på landbrugsjorden.
Det nye slambehandlingsanlæg er planlagt til at komme i drift i efteråret 2021.

Se mere om anlægget i denne video.

Scroll til toppen
Cookie Consent with Real Cookie Banner